Mitt arbete

Jag arbetar med  mönsterformgivning för textila produkter med tekniker som shibori, screen- och digitaltryck.

Min inspiration finner jag från olika miljöer framförallt naturen och väljer att arbeta vidare med det som väcker mitt intresse. Jag kan hitta en abstrakt form jag gillar och och vill prova i ett mönstersammanhang. Andra gånger finner jag en rörelse och riktning som är spännande att utforska. Hur arbetet utvecklar sig sker stegvis där jag låter mitt skapande påverka hur nästa steg tas. Mitt arbetssätt är att skapa intuitivt med ambition att formge stämningsfulla positiva bilder och mönster. Jag tycker om det oväntade och att arbeta där slumpen får finnas med gör att något helt nytt och spännande kan uppstå.

Hoppas att mina mönster ger dig glädje i vardagen.

 

Konstnärlig utbildning: Gerlesborgsskolan år 2005-2007, Väsby Konstskola år 2004-2005, Stockholms Konstskola år 2002-2003

© Jane Lundström 2020